image1 image2 image3 image4

Oddajcie Orlętom Lwy

“Oddajcie Orlętom Lwy” - pierwszy znaczący sukces

 Z radością informujemy, że akcja Kresowego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im. Orląt Lwowskich w Żarach pod nazwą „Oddajcie Orlętom Lwy” odniosła pierwszy duży sukces. Władze ukraińskie zwróciły na Cmentarz Obrońców Lwowa kamienne posągi lwów przed Pomnik Chwały. Obecnie stoją już na swoim miejscu otoczone rusztowaniami, gdyż wymagają renowacji i przywrócenia właściwego zgodnego z prawdą historyczną wyglądu tarcz herbowych-na jednej herb Lwowa i napis „Zawsze Wierny”, na drugiej herb Polski i napis „Tobie Polsko”. Mamy nadzieję, że zostanie im przywrócony pierwotny wygląd i znowu będą stać na straży godnego spoczynku wszystkich Obrońców Lwowa.

 

Doceniamy decyzję władz ukraińskich i postrzegamy to jako krok wreszcie we właściwą stronę na długiej i wyboistej drodze pojednania polsko-ukraińskiego oraz liczymy, że partnerzy ukraińscy nie poprzestaną tylko na tym jednym geście. Nadal domagamy się przywrócenia na każdy nagrobek poległego żołnierza napisu „Obrońca Lwowa”, którego pozbawiono polskich bohaterów oraz pełnej restauracji Pomnika Chwały.

Akcja KTTK im. Orląt Lwowskich, której dużego wsparcia udzielił 105 Kresowy Szpital Wojskowy w Żarach (w szczególności Pododdział Okulistyki), odbiła się szerokim echem na całej Ziemi Lubuskiej. Byliśmy największym regionem Polski, który tak mocno upomniał się o prawa Orląt Lwowskich. Do chwili obecnej zebraliśmy ponad 20.000 podpisów poparcia pod apelem „Oddajcie Orlętom Lwy”. Dużo osób podpisujących tę petycję nie wierzyło, że za ich życia lwy powrócą na Cmentarz Obrońców Lwowa, szczególnie w kontekście tego, komu współczesne władze Ukrainy stawiają tam pomniki (Bandera, Szuchewycz itp.). Z apelem zwróciliśmy się także do władz państwowych RP: Prezydenta, Premiera, Marszałków Sejmu i Senatu, Przewodniczących Klubów Parlamentarnych. Wydaje się, że ostatnia wizyta Prezydenta RP Andrzeja Dudy na Ukrainie mogła odegrać pewną rolę w tym sukcesie.

„Niech żywi nie tracą nadziei”- trwanie na straży pamięci i stałe dopominanie się o zgodną z prawdą historyczną renowację cmentarza ma sens i przynosi pierwsze efekty. Czekamy na ciąg dalszy.

Zawsze Wierni Kresowianie z Żar i całej Ziemi Lubuskiej poczytują to za swój wielki sukces.

Kontakt

Kresowe Towarzystwo
Turystyczno Krajoznawcze
im. Orląt Lwowskich

 

 

ul. Bohaterów Getta 22
68-200 Żary
tel. 68 479 13 77
fax 68 479 13 66
e-mail: kontakt@kttk.pl
2019  KTTK.PL   wykonanie: magazynpomyslow.pl