image1 image2 image3 image4

"Kłamca wołyński" Piotr Tyma pozbawiony Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski?

 

Z wielką satysfakcją przyjęliśmy do wiadomości, iż wniosek Kresowego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im.Orląt Lwowskich dotyczący pozbawienia Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski "kłamcy wołyńskiego" Piotra Tymy został przesłany przez Kancelarię Prezydenta RP do zaopiniowania przez Kapitułę Orderu Odrodzenia Polski. Opinia ta jest niezbędna na drodze pozbawienia orderu osób, które dopuściły się czynu wskutek którego stały się niegodne tegoż orderu.Mamy głęboką nadzieję, że członkowie Kapituły Orderu Odrodzenia Polski uznają fakt wielokrotnego, publicznego negowania ludobójstwa ludności polskiej dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów ze zbrodniczej Ukraińskiej Powstańczej Armii, za okoliczność dyskwalifikującą z możliwości posiadania jednego z najwyższych polskich odznaczeń.

Bardzo dziękujemy Panu Prezydentowi Andrzejowi Dudzie  za poważne potraktowanie naszego wniosku a liczymy, iż w niedalekiej przyszłości Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski przestanie zdobić pierś "kłamcy wołyńskiego" Piotra Tymy.

 Poniżej link do pisma z Kancelarii Prezydenta RP:

Kontakt

Kresowe Towarzystwo
Turystyczno Krajoznawcze
im. Orląt Lwowskich

 

 

ul. Bohaterów Getta 22
68-200 Żary
tel. 68 479 13 77
fax 68 479 13 66
e-mail: kontakt@kttk.pl
2020  KTTK.PL   wykonanie: magazynpomyslow.pl