image1 image2 image3 image4

Pismo do Premier Rządu Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie Przemysława Żurawskiego vel Grajewskiego

 

Żary, 18.01.2016

Kresowe Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze

im. Orląt Lwowskich

Klub Tarnopolan Towarzystwa Miłośników Lwowa

i Kresów Płd.-Wsch. w Żarach

68-200 Żary ul. Bohaterów Getta 22 B,

tel. 669-841-103, fax 68 479 13 66

www.kttk.pl

 

Premier Rządu Rzeczypospolitej Polskiej

Pani Beata Szydło

Al. Ujazdowskie 1/3

00-583 Warszawa

 

dotyczy: prośby o natychmiastową dymisję członka Gabinetu Politycznego MSZ Przemysława Żurawskiego vel Grajewskiego za pogardliwe i niegodne zachowanie w stosunku do środowisk kresowych oraz wspieranie osób negujących fakt ludobójstwa dokonany przez ukraińskich nacjonalistów ze zbrodniczych OUN-UPA na ponad 200 tysiącach Polaków.

 

Szanowna Pani Premier,

zwracamy się do Pani Premier jako przedstawicielki Rządu Najjaśniejszej RP wywodzącej swe korzenie z partii, która w kampanii wyborczej deklarowała chęć i konieczność powrotu do prowadzenia polityki historycznej zgodnej z prawdą i polską racją stanu. Wierzymy, że dotrzyma Pani tej obietnicy także w stosunku do środowisk kresowych, które chyba najdłużej ze wszystkich oczekują na godne uczczenie ponad 200 tysięcy Polaków zamordowanych w bestialski sposób przez ukraińskich nacjonalistów ze zbrodniczych OUN-UPA i współpracujących z nimi formacji pokrewnych m.in. dywizji SS-Galizien, ukraińskiego Legionu Wołyńskiego (wsławiony mordami żołnierzy Powstania Warszawskiego) itp. Już ponad 70 lat żaden polski rząd, żaden polski parlament nie był w stanie uchwalić zgodnej z prawdą historyczną uchwały dla uczczenia pamięci ofiar banderowskiego ludobójstwa. Na 70. rocznicę początku tych mordów polscy parlamentarzyści zakłamali rzeczywistość i nie nazwali tej ohydnej zbrodni ludobójstwem, choć w znaczeniu prawnym spełnia wszelkie kryteria ludobójstwa określone w definicji dr. Rafała Lemkina. W tym czasie Prawo i Sprawiedliwość występowało w obronie środowisk kresowych i starało się przeforsować właściwą w treści uchwałę, niestety się nie udało. Liczymy że posiadając obecnie większość parlamentarną w dniu 11 lipca b.r. po 73 latach haniebnego zakłamywania rzeczywistości ostatni żyjący świadkowie mordów doczekają uchwały Sejmu RP oddającej część ich pomordowanym krewnym we właściwy sposób.

Znając postawę parlamentarzystów PiS w tej sprawie z wielkim zdumieniem przyjęliśmy informację o zachowaniu i wypowiedziach członka Gabinetu Politycznego MSZ Przemysława Żurawskiego vel Grajewskiego w Pani Rządzie. Jego bulwersujące i haniebne wypowiedzi piętnujące całe środowisko kresowe były zawarte na profilu FB Piotr Tymy - „kłamcy wołyńskiego”, przewodniczącego Związku Ukraińców w Polsce. Prezydent Bronisław Komorowski kilka dni przed zdaniem urzędu z własnej inicjatywy odznaczył osobę „kłamcy wołyńskiego” Piotra Tymy Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Tyma jest znany Kresowiakom z wielokrotnych publicznych wypowiedzi negujących fakt ludobójstwa ludności polskiej dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów, gloryfikacji ukraińskich zbrodniarzy wojennych (Stepan Bandera, Roman Szuchewycz, Petro Diaczenko i inni) oraz relatywizacji i zakłamywania prawdy o losie Polaków na Kresach Wschodnich II RP. Odznaczenie przez ustępującego Prezydenta „kłamcy wołyńskiego” jednym z najwyższych odznaczeń państwowych było jawnym deprecjonowaniem zarówno urzędu przez niego sprawowanego, jak i samego orderu. Ciekawe, czy człowiek negujący Holocaust czyli ludobójstwo ludności żydowskiej dokonane przez Niemców także mógłby liczyć na order z rąk Komorowskiego?

W styczniu 2016 r. otrzymaliśmy informację z Kancelarii Prezydenta RP Andrzeja Dudy o przesłaniu wniosku o odebranie KKOOP „kłamcy wołyńskiemu” Tymie do zaopiniowania przez Kapitułę OOP, co jest pierwszym krokiem na drodze pozbawienia orderu. Informacje o tym wydarzeniu podał także red. M.Kamieniecki na łamach „Naszego Dziennika” w artykule pod znamiennym tytułem „Haniebny błąd Komorowskiego zostanie naprawiony?”, który odbił się szerokim echem i poparciem wśród wszystkich Kresowian. Link do strony internetowej z tym artykułem zawarł na swoim profilu FB „kłamca wołyński” Tyma, pod którym następujący komentarz napisał członek Gabinetu Politycznego MSZ Przemysław Żurawski vel Grajewski: „Głupich w każdej nacji pod dostatkiem, niestety. Na szczęście ludzie określający się mianem „środowisk kresowych” nie rządzą Rzecząpospolitą. Przyjmij Piotrze proszę wyrazy mojej solidarności w tej sprawie”.

Sygnatariuszami wniosku o odebranie KKOOP „kłamcy wołyńskiemu” Tymie była większość działających w Polsce organizacji kresowych reprezentujących wiele tysięcy rodzin osób pomordowanych w bestialski sposób przez ukraińskich nacjonalistów. Nazywanie głupcami ludzi, którzy przez dziesiątki lat upominają się o prawdę o męczeńskiej śmierci swoich krewnych jest rzeczą podłą i niegodną przyzwoitego człowieka.

Sygnatariuszami wniosku o odebranie KKOOP „kłamcy wołyńskiemu” Tymie była także znaczna liczba osób ze świata nauki, z tytułami naukowymi i znacznym dorobkiem m.in. prof. Leszek S.Jankiewicz, Prof. Leszek Jazownik, dr Andrzej Zapałowski, dr Stanisław Tokarczuk, Ewa Siemaszko i wielu innych. W grupie tej znajdujemy także nazwiska liderów znanych w całym kraju organizacji kresowych, słynących od lat z inicjatyw służących budowaniu patriotyzmu i tradycji m.in.: Witold Listowski prezes Patriotycznego Związku Organizacji Kresowych i Kombatanckich, Małgorzata Gośniowska-Kola prezes Stowarzyszenia „Huta Pieniacka” i wielu innych. Wszystkich tych ludzi członek Gabinetu Politycznego MSZ w Pani Rządzie ośmiela się nazywać głupcami. Szczególnie żałośnie brzmi to w odniesieniu do ludzi z tytułami profesorskimi i dorobkiem naukowym znacznie przewyższającym „wybitne osiągnięcia” świeżo upieczonego doktora habilitowanego o dość skromnych, łagodnie mówiąc, dokonaniach na polu nauki. W większości cywilizowanych uczelni naukowcy nie określają swych adwersarzy bądź ludzi mających inne poglądy mianem głupców, niestety poziom polskiej edukacji i kultury osobistej współczesnych „naukowców” znacznie odbiega od tego reprezentowanego na kresowych uczelniach: UJK w polskim Lwowie i USB w polskim Wilnie. Niestety zapewne Pan Żurawski vel Grajewski czerpiący swą „niezwykle mądrą” wiedzę o Kresach Wschodnich z broszurek ukraińskich nacjonalistów odbitych na kiepskim powielaczu być może o tym nie słyszał, choć może się mylimy.

Szanowna Pani Premier rzeczą niedopuszczalną jest, aby w polskim Rządzie znajdował się człowiek pogardzający i obrażający ludzi upominających się o prawdę o ludobójstwie ludności polskiej dokonanym przez ukraińskich nacjonalistów. Przypominamy, że ofiary do dzisiaj są zagrzebane w dołach i jarach, nie mają grobów ani znaku krzyża, co powinno być wyrzutem sumienia wszystkich Polaków, jak widać Pana „bardzo mądrego” Żurawskiego vel Grajewskiego to nie dotyczy. Pojednanie polsko-ukraińskie nie może być budowane na fundamencie haniebnego kłamstwa, ale świeżo upieczony doktor habilitowany jeszcze długo musi postudiować prawdziwą historię Polski, aby zrozumieć podłość i niewłaściwość swego zachowania, nawet w stosunku do jego zdaniem „głupców”.

Drugą rzeczą w jego komentarzu jest wyrażenie solidarności z „kłamcą wołyńskim” w „tej sprawie”. Przypomnę, że chodzi o odebranie KKOOP Tymie za publiczne, wielokrotne szerzenie kłamstwa negującego fakt ludobójstwa ludności polskiej dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów. Skoro członek Gabinetu Politycznego MSZ solidaryzuje się z „kłamcą wołyńskim” w jego działalności służącej zakłamaniu i gloryfikacji ukraińskich zbrodniarzy wojennych, to trudno nam pojąć, czyje interesy ma reprezentować w Pani Rządzie?

Prosimy Panią Premier o rozważenie natychmiastowej dymisji Żurawskiego vel Grajewskiego za pogardliwy i nienawistny stosunek do środowisk kresowych, które od ponad 70 lat starają się o upamiętnienie ofiar banderowskiego ludobójstwa oraz czynne wspieranie „kłamcy wołyńskiego” w jego haniebnej działalności.

W ramach pokuty należałoby go skierować do pracy przy ekshumacji ponad 200 tysięcy polskich ofiar ukraińskiego nacjonalizmu, bo wyrażamy nadzieję, że wreszcie polski Rząd zdoła wynegocjować tę sprawę w rozmowach z partnerami ukraińskimi. Nie możemy się godzić, by dziesiątki tysięcy polskich obywateli do chwili obecnej spoczywało w dołach i jamach bez znaku krzyża, a obok stały okazałe i dostojne pomniki „dokonań” ich morderców.

Pojednanie polsko-ukraińskie jest możliwe i potrzebne, ale musi być budowane na fundamencie prawdy.Jego ważnym elementem jest historia „Sprawiedliwych Ukraińców” czyli tych członków tej nacji, którzy zostali zamordowani przez banderowców za pomoc okazaną polskim ofiarom. W Polsce już powstały pierwsze upamiętnienia tych bohaterskich Ukraińców (m.in. w Żarach na Ziemi Lubuskiej), jednak ludzie pokroju „kłamcy wołyńskiego” Tymy uważają ich za zdrajców. Mamy głęboką nadzieję, że kiedyś przyzwoitość zapuka do ich sumień.

Szanowna Pani Premier bardzo prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku i szybką dymisję osoby Przemysława Żurawskiego vel Grajewskiego za pogardliwe i niegodne zachowanie w stosunku do środowisk kresowych oraz wspieranie osób negujących fakt ludobójstwa dokonany przez ukraińskich nacjonalistów ze zbrodniczych OUN-UPA na ponad 200 tysiącach Polaków.

Łączymy wyrazy najwyższego szacunku.

 

 

Kresowe Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze im. Orląt Lwowskich

w Żarach

Prezes Józef Tarniowy

 

Klub Tarnopolan

Towarzystwa Miłośników Lwowa i

Kresów Płd-Wsch. w Żarach

Prezes dr Krzysztof Kopociński

 

Towarzystwo Polsko-Serbołużyckie

Założyciel i Prezes Honorowy Zarządu Głównego

Dr Zbigniew Gajewski

 

Patriotyczny Związek Organizacji Kresowych i Kombatanckich

w Warszawie

Prezes Witold Listowski

 

Stowarzyszenie Kresowian Ziemi Dzierżoniowskiej

Prezes Edward Bień

 

Stowarzyszenie „ Huta Pieniacka”

Prezes Małgorzata Gośniowska-Kola

 

Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych

Prezes Danuta Freder-Kaczmarczyk

 

Towarzystwa Miłośników Lwowa

i Kresów Płd-Wsch.

Oddział Węgliniec

Prezes Alfred Janicki

 

Patriotyczny Związek Organizacji Kresowych

i Kombatanckich w Warszawie

Prof. dr hab. Leszek Jazownik

 

Instytut Kresów Rzeczypospolitej

Przewodniczący Rady

Prof. dr hab. Leszek S. Jankiewicz

 

Światowy Kongres Kresowian

Prezes Jan Skalski

 

Stowarzyszenie Kresowian

Kędzierzyn-Koźle

Prezes Witold Listowski

 

Stowarzyszenie Upamiętniania Polaków

Pomordowanych na Wołyniu

w Zamościu

Prezes Janina Kalinowska

 

Towarzystwo Miłośników Lwowa

w Bytomiu

Danuta Skalska

 

Dr Andrzej Zapałowski

Przemyśl

 

Wacław Kondrakiewicz

b. Prezes Świebodzińskiego Związku

Kresowian w Świebodzinie

 

Ewa Siemaszko

Warszawa

 

Społeczna Fundacja Pamięci Narodu Polskiego

w Warszawie

Przewodnicząca Rady

Dr Lucyna Kulińska

 

Towarzystwo Miłośników Lwowa

i Kresów Płd-Wsch

Oddział Zielona Góra

Prezes Jan Tarnowski

 

Familijne Stowarzyszenie Zbarażan

Prezes dr Stanisław Tokarczuk

 

Stowarzyszenie „Wspólnota Bukowińska”

w Zielonej Górze

Prezes Zarządu Głównego

Wilhelm Skibiński

 

Towarzystwo Miłośników Lwowa

i Kresów Południowo-Wschodnich

Oddział w Gorzowie Wielkopolskim

Prezes Zbigniew Juzwa

 

Alfred Rakiej

Kierownik Chóru Kresowego „Wrzosy”

w Rzepinie

 

Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni

Ukraińskich Nacjonalistów

we Wrocławiu

Prezes Zarządu Głównego

Szczepan Siekierka

 

Adam Żurawski

Lider Zespołu „Tyligentne Batiary”

w Bytomiu

 

Prof. dr hab. Wiesław Jamrożek

Prorektor Łużyckiej Wyższej Szkoły

Humanistycznej im. J. B. Solfy

w Żarach

 

Klub nr 1 Towarzystwa Miłośników Lwowa

i Kresów Południowo-Wschodnich

w Kożuchowie

Prezes Zygmunt Muszyński

 

Prof. dr hab. Bogusław Paź

Wrocław

 

Związek Polskich Żołnierzy Samoobrony Kresów

Południowo-Wschodnich

Prezes Oddziału Wojewódzkiego w Żarach

Izydor Budzyna

 

Wicemarszałek Sejmiku Gospodarczego

w Zielonej Górze

Bolesław Adamik

 

Wiktor Węgrzyn

Komandor Międzynarodowego Rajdu Katyńskiego

Warszawa

 

Beata i Wojciech Kusakowie

Łódź

 

Stowarzyszenie 42 Pułku Zmechanizowanego

i 11 Brygady Zmechanizowanej w Żarach

Prezes Krzysztof Polusik

Kontakt

Kresowe Towarzystwo
Turystyczno Krajoznawcze
im. Orląt Lwowskich

 

 

ul. Bohaterów Getta 22
68-200 Żary
tel. 68 479 13 77
fax 68 479 13 66
e-mail: kontakt@kttk.pl
2020  KTTK.PL   wykonanie: magazynpomyslow.pl